Cut ckv ckvb panel 32 (10) Wajib dibaca bagi yang masih awam… Cara menyambung kembali hasil cut…. Sebelum melakukan cut…. – Kerik dulu jalur printed sampai bersih… – Untuk cut